Tranh Century SPG040905

Mã sản phẩm:  SPG040905A

Nhà sản xuất:  Công Ty TNHH Sài Gòn Poster Việt Nam

290.000₫

TRANH ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG CHẤT LIỆU VẢI BỐ CANVAS, LOẠI VẢI CÁC HỌA SĨ HAY DÙNG ĐỂ VẼ TRANH SƠN DẦU. KHUNG TRANH ĐƯỢC THIẾT KẾ MẢNH VÀ RẤT CHẮC CHẮN PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG TRANG TRÍ HIỆN TẠI. 

TRANH ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG CHẤT LIỆU VẢI BỐ CANVAS, LOẠI VẢI CÁC HỌA SĨ HAY DÙNG ĐỂ VẼ TRANH SƠN DẦU.

KHUNG TRANH ĐƯỢC THIẾT KẾ MẢNH VÀ RẤT CHẮC CHẮN PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG TRANG TRÍ HIỆN TẠI.